การะเกต์

ผีมีใช่หรือไม่ น่าจะเป็นปัญหาสุดได้รับความนิยมมาหลายสมัยหลายยุค ผู้ที่ว่ามี ก็ว่ามีผู้ที่ว่าไม่มี ก็ว่าไม่มีหรือบางทีอาจจะแก้ใหม่เป็นว่า ผู้ที่เคยพบผี ก็พูดว่ามีผี ผู้ที่ไม่เคยพบผี ก็พูดว่าไม่มีผี แล้วสำหรับข้าพระพุทธเจ้าล่ะ น่าจะจะต้องย้อนกลับไปว่า ในชีวิตนี้ได้พบสิ่งที่เรียกว่า “ผี” บ้างหรือไม่ แต่ก่อนจะเล่าถึงเรื่องผีที่ได้พบเจอในชีวิต ก็อาจจะต้องท้าวความให้ฟังกันสักนิดนะคะว่า ข้าพเจ้านั้นเกิดในบ้านป่าดงดอย สมัยก่อนก็เรียกกันว่า แดนชนบท นั่นเอง ตอนยังเล็กๆ ข้าพเจ้าเกิดมาพร้อมกับการรับรู้ว่า มีพ่อเป็น “ปู่จารย์” หรือมัคทายกของทางภาคเหนือ แต่พ่อนั้น เป็นมากกว่าปู่จารย์ หรือมัคทายกโดยทั่วไป เพราะหลายๆ คนจะรู้ว่าพ่อมีวิชาในทางไสยศาสตร์ด้วย กล่าวคือ...