ขับไล่

นายกรัฐมนตรี ล่องเรือลงพื้นที่มองน้ำหลากจังหวัดนนทบุรี คนดักรอเฉดหัวไล่ ยกเลิกภารกิจในที่สุดแล้วล่องเรือกลับสภานิติบัญญัติ (30 ก.ย.64) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายอนุชา...