จีนยกเลิกข้อห้ามมีลูกเกินกฎหมายกำหนด

เมืองปักกิ่ง, 21 เดือนสิงหาคม (ซินหัว) — ข้างนิติบัญญัติของจีนเห็นดีเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับประชาชนและก็การวางเป้าหมายครอบครัวในการสัมมนาคณะกรรมการถาวรประจำที่ประชุมผู้แทนพสกนิกรแห่งชาติจีน เมื่อวันศุกร์ (20 เดือนสิงหาคม) เปิดช่องให้คู่ครองมีลูกผู้ที่ 3 พร้อมออกมาตรการสนับสนุน การแก้ไขกฎหมายฯ จะยกเลิกข้อจำกัดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงค่าปรับกรณีคู่สามีภรรยามีลูกเกินกฎหมายกำหนด ขณะเดียวกันจะออกมาตรการสนับสนุน อาทิ การลาคลอดและเลี้ยงดูบุตร และการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกด้านดูแลเด็กในพื้นที่สาธารณะและสถานที่ทำงาน slot xo นอกจากนั้นจีนยังจะออกสารพัดมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมที่ครอบคลุมด้านการคลัง การจัดเก็บภาษี การประกัน การศึกษา การเคหะ...