ทำไมหมู

เดือน เดือนธันวาคม 64 ก่อนหน้าที่ผ่านมา พบว่าราคาเนื้อหมูในตลาดหลายที่เพิ่มสูงมากขึ้น โดยราคานั้นอยู่ระหว่าง 200 – 240 บาทต่อโล ซึ่งผู้ครอบครองเขียงหมู มีความเห็นว่า ผู้ประกอบกิจการขายหมูฟาร์มกล่าวถึงว่าหมูในฟาร์มจำนวนน้อย ทำให้จำเป็นต้องปรับเพิ่มราคา สาเหตุที่ฟาร์มส่งหมูแพงขึ้น เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์สมุทรสาคร บอกว่า เกิดจากเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูหลายรายแบกรับต้นทุนการเลี้ยงไม่ไหว จึงเลิกเลี้ยงทำให้จำนวนหมูตัวน้อยลง แต่ความต้องการเนื้อหมูในประเทศเพิ่มขึ้น ทำให้ราคาสูงขึ้นตาม ด้านสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์บอกว่า ปัจจัยคือต้นทุนการผลิน เช่น ค่าอาหาร ค่ายารักษาโรค...