บริโภคทุกวัน

ตอนนี้ เมืองไทยไปสู่สังคมคนแก่โดยบริบูรณ์เป็นระเบียบแล้ว นั่นนับว่าราษฎรวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไปตามคำอธิบายศัพท์ของยูเอ็น) สูงถึงปริมาณร้อยละ 20 ของสามัญชนทั่วทั้งประเทศ ซึ่งนับว่าเป็นอีกปัญหาที่มีความสำคัญของการพัฒนาประเทศในอนาคต ด้วยเหตุว่าภาครัฐจะมีภาระหน้าที่ที่จำเป็นต้องดูแลคนสูงอายุที่มีเป็นจำนวนมากขึ้น เวลาเดียวกัน ความรู้ความเข้าใจสำหรับในการชิงชัยของประเทศก็จะน้อยลงตามไปด้วย เนื่องจากพลเมืองวัยทำงานต่ำลง Angie Asche นักโภชนาการ สาขาโภชนาการและสมรรถภาพทางกาย คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมอาหารเพื่อการกีฬา (CSSD) เจ้าของสถาบัน Eleat Sports Nutrition และผู้เขียนหนังสือ Fuel Your Body กล่าวว่า โรคหัวใจและหลอดเลือด คือปัญหาสุขภาพอันดับแรกสำหรับคนวัยนี้ ดาวน์โหลด...