โมเดอฯนาร์

วันนี้ (3 เดือนตุลาคม 64) บริษัท สิลลิค ฟาร์มา จำกัด ออกคำอธิบายชี้แจง “ดังที่มีเรื่องที่น่าสงสัยเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวหมายกำหนดการสำหรับการมอบวัคซีนวัววิด-19 ของโมเดอร์ที่นา ให้แก่เมืองไทย” โดยอธิบายการเลื่อนในคราวนี้ผ่านเนื้อหา 3 ข้อร่วมกัน 1. ทำไมล่าช้า? “แซดพี เทอราพิวติกส์ และ อภ. ได้ติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดกับโมเดอร์นาเป็นประจำทุกสัปดาห์ เกี่ยวกับกำหนดวันส่งมอบวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นามายังประเทศไทย ตั้งแต่ได้ร่วมลงนามในสัญญาซื้อ-ขายกับ อภ.ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เราให้ความสำคัญสูงสุดเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพของวัคซีนเพื่อให้มั่นใจว่าวัคซีนที่จะนำเข้ามาเป็นไปตามมาตรฐานด้านการผลิต คุณภาพ และความปลอดภัย ภายใต้สัญญาการจัดหาวัคซีนและระเบียบข้อบังคับของประเทศไทย นอกจากนี้ สถานการณ์ความต้องการวัคซีนโควิด-19...